Robot đi trên mọi địa hình

Sản phẩm có tên RHex với thiết kế bánh xe cơ động giúp di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình khác nhau

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác