Thứ ba, 17/9/2013, 09:48 (GMT+7)

Rooney điệu đà với áo dài khăn đóng

Ra chất Việt Nam phết rồi đấy!

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường