Quay lại iOne

Đại học Bách khoa Hà Nội - Hà Nội

S8PM Cheerleading Team | Cheerdance Blackpink

S8PM Cheerleading Team | Cheerdance Blackpink

S8PM Cheerleading Team là đội nhảy trực thuộc HSV Đại học Bách khoa Hà nội. Phát triển với đa dạng các thể loại nhảy kết hợp nhuần nhuyễn. Hiện nay, S8PM đã lớn mạnh và trở thành một trong những nhóm nhảy có mức độ phủ sóng lớn nhất trường.
S8PM Cheerleading Team |Cheerdance Blackpink
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành