Sao 'Running Man' bị đánh bại vì thử thách ăn đồ cay

Dù người Hàn ăn đồ cay rất giỏi nhưng cũng có những món khiến thành viên Running Man bó tay.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác