Quay lại iOne

Đại học Quốc Tế Sài Gòn (SIU) - Thành phố Hồ Chí Minh

SEC DANCE TEAM | Put It Straight

SEC DANCE TEAM | Put It Straight

Chào mọi người! Chúng mình là SEC đến từ trường Đại học quốc tế Sài Gòn. Tuy là một nhóm nhảy mới thành lập từ ngày 20/10/2020, tuy làm việc cùng nhau và kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng chúng mình sẽ cố gắng hết sức mình tại cuộc thi.
SEC DANCE TEAM | Put It Straight
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành