Thứ sáu, 24/10/2014, 00:00 (GMT+7)

Sự thật khó tin: Bạn dễ chết như thế nào

Bạn có tin, nguy cơ chết nếu té vào bồn tắm cao hơn nhảy từ máy bay, và đi bộ chẳng hề an toàn hơn đi xe máy?

Gaby