Quay lại iOne

Đại học Công Đoàn

TDC

Chúng tớ là nhóm nhảy T.D.C đến từ Đại học Công đoàn. Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông