Teen FPT hết quay cóp vì kiểm tra bài cũ qua mã code

Trường THPT FPT đang thử nghiệm ứng dụng Plickers nhằm hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ đối với học sinh. 

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác