Tên móc túi tự biến mình thành 'người làm việc tốt'

Sau khi móc túi thành công, tên trộm nhìn quanh quất và phát hiện có camera an ninh ngay cạnh. Hắn liền chắp tay xin bỏ qua, đồng thời vứt chiếc ví vừa móc được xuống đất, vỗ vai báo cho người bị mất biết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một clip dàn dựng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác