Thứ tư, 2/12/2020, 13:54 (GMT+7)

'Thánh dịch': 'Because snitches get stitches' dịch 'Bép xép là ăn dép' chuẩn chưa?

Ai dịch vừa mượt vừa hài thì gửi comment so tài nha.

Comment để xây thêm lầu đi các bạn?

Hòn đá