Thứ hai, 25/8/2014, 14:42 (GMT+7)

Thanh niên cứng của năm

Thanh niên cứng dám quát cả cảnh sát cơ mà... Đừng thử dù chỉ một lần nhé các ấy ^^.

Chocopie (theo qq)