Thứ sáu, 2/8/2013, 13:59 (GMT+7)

'Thanh niên nghiêm túc' trong bóng đá

Ngày xưa là bọn anh đạt chuẩn đấy, ai nhí nhố như các chú bây giờ.

Ảnh: Minh Hoàng

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Minh Hoàng

Ảnh: Minh Hoàng

Ảnh: Phan Cường