Quay lại iOne

Trường THPT Archimedes Đông Anh - Hà Nội

The TOXIC | Level Up

The TOXIC | Level Up

The TOXIC đến từ THPT Archimedes mong muốn thể hiện tinh thần nhiệt huyết qua từng bước nhảy. Tham gia cuộc thi, The TOXIC đem đến thông điệp “Feel Free To Dance” - tìm cơ hội học hỏi để phát triển khả năng và giữ lửa đam mê. 
The TOXIC |  Level Up
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành