The Wanted - Walks Like Rihanna

MV Walks Like Rihanna của The Wanted trình làng từ ngày 7/5 với những hình ảnh "nhái" Bye Bye Bye của N'Sync, I want it that way của Backstreet Boys và Back for good của Take That.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác