Thủ khoa người Thái phản ứng nhanh như chớp với thử thách từ lóng tiếng Việt

Lalitpat Kerdkrung - thủ khoa đầu ra Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - thể hiện vốn tiếng Việt phong phú khi được yêu cầu giải nghĩa từ lóng tiếng Việt.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác