Thú vui của người Trung Quốc khi trời quá lạnh

Người Trung Quốc thích thú ngã trượt trên đường đóng băng hay rung cây hứng "mưa tuyết" khi đông về.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác