Thứ tư, 8/5/2019, 10:26 (GMT+7)

Thực tế phũ phàng khi thất nghiệp

Nếu một ngày bị thất nghiệp, bạn tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào?

Nam Phương (Collegehumor)