Tiêu chí chiều cao khi chọn người yêu: Bao nhiêu thì vừa?

Có người nhất định: 'Mình cao ráo phải yêu người cao ráo' nhưng cũng có bạn 'thích thì yêu thôi, cao hay thấp không quan trọng'.

Thúy Quỳnh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác