iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học thi THPT Quốc gia

Thứ tư, 26/6/2019, 11:45 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ tư, 26/6/2019, 11:45 (GMT+7)

Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp Khoa học tự nhiên nên tất cả thí sinh được mang đề ra khỏi khu vực thi.

Câu

Mã đề

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

81

A D D B D D A D B D A B

82

B A B B D C B D C C A A

83

A B A A A C C B C B B C

84

C C D D B D C B D A A A

85

A A C C A B A C A D B B

86

A B D C C D D C A C C C

87

D B B C C D A B D A A C

88

D B B A B D A B B D B B

89

D C B A A D A D B D A B

90

B B D A C A D B A C C C

91

C C B B B C A B A A A A

92

D B C A C D B A C A B A

93

C D B C D C B B D C B D

94

B A D A A C D C A C D C

95

A B A B C B B C B B B D

96

C A B D D A D C D C B B

97

B A A B D B D A C C A A

98

B B C B A C D D B C A A

99

D D B A A D C C D A B D

100

A C C B A C C A B B C C

101

D D C A C A A A C A D D

102

B B D A A A C A D B A B

103

B C C D B D A C D D A B

104

D A A B D C D C A B C C

105

D C C C C D A D A B C D

106

A A C B C B C C A B D A

107

C C B D A B C C D D B C

108

D D D C C B A D D A D A

109

A C A C C A D D B D D D

110

B D B C D A C A C A C A

111

C B D D D A A C A A C C

112

A A D C C B A A A B A D

113

A D C D A C C D C A B A

114

C C D C D B D C D D D C

115

C D B D C A A B D B C A

116

B A C A D A A A C A B D

117

A D B D C A D A D A C B

118

C C C B A B D A C B A D

119

B A B B A A A B C B A C

120

D D B D A C C C B A D C

Từ mã đề 213 đến 224

Câu

Mã đề

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

81

C C D B B B B A B C D

82

A D C A D C B C A D C

83

B B B C C B C C A C A

84

D C B D C A C B B D B

85

B A D C B B C B C B B

86

B D B A D A A A B D A

87

B A A D C C A A A B A

88

A A A C B A B B C D C

89

A B C B B D B D B C B

90

C C A B D D D A A D B

91

A C C B D C C C B C D

92

B D B A A B B C C B B

93

C D A C A B B B B C C

94

D A D B A A A A B D D

95

B B C C B D B C C A C

96

B A B A C B D B D A B

97

C B D D A C D B A B B

98

D B A A B C D C A B D

99

C A B B A A A A C A B

100

C D B D B B B B A C D

101

D D A B D D A D C A D

102

A A A B D B D A A A A

103

B B C A A C B B B C D

104

B D C C C A D A D A D

105

A A C B D A D C D D A

106

C B D B C C A A B A A

107

D A C B B A B C B B

108

A A C A B A D B C B

109

A D C D D B C B D B

110

A B D C C B A C B C

111

D B C D A A D A A C

112

C A B C C B D B D C B

113

A D D C C B D C A D D

114

C A A A D A D A D C C

115

B D B B C C B C C A C

116

C D C B B C D C A D D

117

C B B D A C B D A A C

118

C A B D B B A B C A D

119

A A D A B A D D D D D

120

D D D A B A A D D B D

Theo VnExpress

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top