Bà Tân 'Vê lốc': 'Bác Google đã trả tiền cho bà nông dân này đâu'

Bà Tân dự định, nếu 'Bác Google' bật chức năng kiếm tiền cho kênh YouTube 1,7 triệu subscribers của mình, bà sẽ 'làm nhà cho thằng con thứ hai'.

Thúy Anh - Thanh Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác