Quang Hà liệt kê thiệt hại liveshow do Cung Việt Xô cháy

Toàn bộ phần âm thanh, ánh sáng của liveshow Quang Hà trị giá hàng tỷ đồng bị thiêu rụi.

Thiên Anh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác