Thứ bảy, 20/7/2013, 10:09 (GMT+7)

Tình bạn hóa ra là...

Vui cùng cười, buồn cùng khóc, họa cùng chịu ^^.

Gửi truyện dịch/sáng tác của bạn cho iOne vào truyentranh.ione@gmail.com.

Ong Vàng