Thứ ba, 10/9/2013, 08:33 (GMT+7)

Tình ta rất đắm say nên dừng lại nơi đây

Sao các chú đi hết để lại Rô một mình :(

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Minh Hoàng

Ảnh: Minh Hoàng