Tỏ tình thất bại, nói gì cho 'đỡ quê'?

Nếu tỏ tình thất bại (điều rất hay xảy ra), hãy nghe các bạn dưới đây chia sẻ để học hỏi kinh nghiệm, hoặc ít ra, tìm được người đồng cảnh ngộ với mình.

Thúy Quỳnh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác