Trailer 'Giải Cứu Gà Tây'

Hai chú gà tây quyết định quay về quá khứ để... xóa bỏ tục lệ ăn thịt gà tây vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác