Trailer tiếng Việt của 'The Flu'

Bộ phim về trận đại dịch cúm khiến người chết hàng loạt, buộc chính phủ Hàn Quốc phải suy nghĩ về quyết định tiêu hủy thành phố nửa triệu dân.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác