Tri ân nhân viên y tế bằng ánh sáng trên tháp Eiffel

Tháp Eiffel trình chiếu ánh sáng cùng chữ "Merci" (Cảm ơn) để cổ vũ tinh thần các nhân viên y tế của Pháp, những người ở tuyến đầu chiến đấu với Covid-19.

Video: AFP.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác