Thứ sáu, 15/11/2013, 10:03 (GMT+7)

Tự quyết

Chuyện gì ông trời cũng quyết, vậy bản thân có thể tự quyết điều gì đây?

Litllebird
Ảnh: Mun