Tuấn Tú - Thu Quỳnh: 'Chúng tôi không hôn như những người yêu nhau'

Trò chuyện với iOne, 2 diễn viên 'Về nhà đi con' cho biết, với cảnh hôn giữa Quốc và Huệ, họ cố tránh đụng chạm cơ thể không cần thiết, để khỏi tổn thương đến những người liên quan.

Nhật Quang - Thiên Anh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác