Twice đứng yên cũng hát không ra hơi, bị chê tơi bời

Lại thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ khả năng hát hò của gà nhà JYP là yếu kém.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác