Video chỉ ra bạn uống nước sai cách mà không biết

Thói quen đứng uống nước khiến nước tràn nhanh xuống thành ruột, làm giảm năng suất hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể, theo Bright Side.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác