Video không dành cho người yếu tim: Hàng nghìn con rắn cạnh tranh giao phối

Rắn sọc đỏ cuộn xoắn vào nhau như một tấm thảm khổng lồ biết di chuyển tại hang động rắn lớn nhất thế giới ở Canada. 

Video: National Geograhic

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác