The Voice: Thùy An, Ý Nhi - Cơn gió lạ

Mỹ Linh chọn chất giọng mượt mà, trong vắt của Ý Nhi.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác