Vũ Hán trước và sau khi bùng phát Covid-19

So sánh những video được quay vào tháng 9/2019 và tháng 1/2020, người ta thấy rõ sự khác biệt khi Covid-19 bùng phát.

Nguồn: AFP

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác