Thứ ba, 20/8/2013, 15:16 (GMT+7)

Vừa mới đầu mùa đã gom về được cả đống 'con bệnh'

Thế này thì còn đá đấm gì nữa.

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Trollbongda

Ảnh: Mr Trần

ẢnhTrollbongda

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113