Thứ tư, 24/7/2013, 14:39 (GMT+7)

Wayne Rooney bị Mourinho dụ mua kẹo

Alex Ferguson lệnh ngay cho Moyes tìm Ru đi lạc.

Ảnh: Tolovit

Ảnh: Phan Cường

ẢnhPhan Cường

ẢnhPhan Cường

Ảnh: Minh Hoàng

ẢnhMinh Hoàng

Ảnh: Chituong113

ẢnhChituong113

ẢnhChituong113