World Cup rơi vào mùa thi: Nỗi khổ này ai hiểu?

Lý lẽ "bá đạo" của các sĩ tử quyết không bỏ bóng đá là "World Cup 4 năm mới có một lần; thi đại học năm nào cũng có".

Đình Tùng - Vân Anh - Hiền Văn

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác