Wow, bé 3 tuổi giải thích về Bitcoin 'đâu vào đấy', xem hiểu ngay

Lily, 3 tuổi, người Los Angeles, đeo kính trông như giáo sư và quay video để giải thích siêu đơn giản về Bitcoin và cách hoạt động của nó.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác