Xe khách Hải Dương ép người chật cứng, khách phải trèo lên nhau

Chiếc xe 30 chỗ nhưng được nhét đến khoảng 100 người. Rất nhiều khách phải đứng bằng một chân, ra vào bằng cách nhảy qua cửa sổ xe.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác