Xem MV 'Bùa yêu' người Hàn nói gì?

Họ rất thích màu sắc, trang phục truyền thống của MV mang lại, điều hiếm có ở Hàn.

(theo Ktrend)

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác