Ý Nhi The Voice - Nuối tiếc

Có khả năng “mở” giọng hát ở những quãng rất rộng, Ý Nhi đã thuyết phục được Mỹ Linh, Hồng Nhung quay ghế chọn mình.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác