Thứ ba, 22/10/2013, 07:58 (GMT+7)

'Yêu râu xanh'

Phải cảnh giác với yêu râu xanh trên xe buýt mới được.

Littlebird
Ảnh: Mun