Quay lại iOne

THPT Trần Nhân Tông

Z.I.Z CREW

Z.I.Z - Where the best become better!!! Nhóm nhảy của Trần Nhân Tông chắp cánh đam mê cho những con tim nhiệt huyết. Chúng tớ luôn sẵn sàng cháy hết mình với từng bước nhảy.

Vòng Đối đầu Top 10

 
 

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông